Регіон:
+38 044 393 54 55 Написати нам

Замовлення приймаються: Цілодобово

Доставка: 10:00 до 22:00 щодня

Приймаємо до оплати

Вид доставки
Експрес Стандарт
0 товарів 0.00

Згода на обробку персональних даних

Справжнім я, далі – «Суб'єкт Персональних Даних», на виконання вимог законодавства України вільно, своєю волею та у своєму інтересі даю свою згоду ФОП Ковшар Г.М. (далі – «Інтернет-магазин») на обробку своїх персональних даних, зазначених під час реєстрації шляхом заповнення веб-форми на сайті Інтернет-магазину https://produktoff.ua (далі – Сайт), що направляється (заповненою) з використанням Сайту.

 

Під персональними даними я розумію будь-яку інформацію, що стосується мене як Суб'єкта Персональних Даних, у тому числі мої прізвище, ім'я, по батькові, адресу, контактні дані (телефон, електронна пошта, поштова адреса, адреса доставки), фотографії, іншу іншу інформацію.

 

Під обробкою персональних даних я розумію збір, систематизацію, накопичення, уточнення, оновлення, зміну, використання, поширення, передачу, у тому числі транскордонну, знеособлення, блокування, знищення, безстрокове зберігання) та будь-які інші дії (операції) з персональними даними.

 

Обробка персональних даних Суб'єкта Персональних Даних здійснюється виключно з метою реєстрації Суб'єкта Персональних Даних у базі даних Інтернет-магазину з наступним направленням Суб'єкту Персональних Даних поштових повідомлень та смс-повідомлень, у тому числі рекламного змісту, від Інтернет-магазину, його афілійованих осіб та/або субпідрядників, інформаційних та новинних розсилок, запрошень на заходи Інтернет-магазину та іншої інформації рекламно-новинного змісту, а також з метою підтвердження особи Суб'єкта Персональних Даних під час відвідування заходів Інтернет-магазину.

 

Датою надання згоди на обробку персональних даних Суб'єкта Персональних Даних є дата надсилання реєстраційної веб-форми з Сайту Інтернет-магазину. У деяких випадках реєстрація може здійснюватись автоматично, якщо це необхідно для виконання замовлення або пов'язаних з цим дій (доставка, платіж, інше) з використанням даних, зазначених при оформленні замовлення на Сайті.

 

Обробка персональних даних Суб'єкта Персональних Даних може здійснюватися за допомогою засобів автоматизації та/або без використання засобів автоматизації відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх положень Інтернет-магазину.

 

Інтернет-магазин вживає необхідних правових, організаційних та технічних заходів або забезпечує їх вживання для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, розповсюдження персональних даних, а також від інших неправомірних дій щодо персональних даних. даних, а також бере на себе зобов'язання збереження конфіденційності персональних даних суб'єкта персональних даних.

 

Інтернет-магазин має право залучати для обробки персональних даних Суб'єкта Персональних Даних субпідрядників, а також вправі передавати персональні дані для обробки своїм афілійованим особам, забезпечуючи при цьому прийняття такими субпідрядниками та афілійованими особами відповідних зобов'язань щодо конфіденційності персональних даних.

 

Я ознайомлений(и), що:

- ця згода на обробку моїх персональних даних, зазначених при реєстрації на Сайті Інтернет-магазину, що направляються (заповнених) з використанням Сайту, діє протягом 20 (двадцяти) років з моменту реєстрації на Сайті Інтернет-магазину;

- згода може бути відкликана на підставі письмової заяви у довільній формі;

- надання мною персональних даних третіх осіб без їхньої згоди тягне за собою відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Графік Стандарт по місту
Київ
Сьогодні (13.07)
10:00 до 14:00 (недоступно)
14:00 до 18:00 (вільно)
18:00 до 22:00 (вільно)
Завтра (14.07)
10:00 до 14:00 (вільно)
14:00 до 18:00 (вільно)
18:00 до 22:00 (вільно)
Післязавтра (вільно)
Наступні дні (вільно)